Uitnodiging voor de open casuïstiekbespreking palliatieve zorg op maandag 11 september 2017

11-09-2017

Uitnodiging voor de open casuïstiekbespreking palliatieve zorg op maandag 11 september 2017 

Op maandag 11 september organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland weer een casuïstiekbespreking. Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp:

Doet Sterven Pijn, en als ik sterf wie zal er bij mij zijn?

Deze casuïstiekbespreking gaat over palliatieve zorg en een verstandelijke beperking, wat is er voor nodig, wie heb je nodig en waarom, hoe geef je als professional vorm aan dit proces, samen met eenieder betrokken rondom en met de cliënt in spé. Tevens is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen.

Spreker
Marja Oud, Verpleegkundig Zorgconsulent Palliatieve Zorg bij Esdégé-Reigersdaal.

Begeleider
Anne Bot, gespecialiseerd verpleegkundige en consulent van het consultteam palliatieve zorg IKNL

Doelgroep
(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Locatie
Grote deel restaurant van het Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3 te Hoorn.

Wanneer
Maandag 11 september 2017. De zaal is open vanaf 17.30 uur (inloop met broodjes). De bespreking begint om 17.45 uur en eindigt uiterlijk om 19.15 uur.

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Kosten
Het netwerk palliatieve zorg biedt u deze bijeenkomst aan, maar maakt natuurlijk wel kosten. Daarom wordt een financiële bijdrage van de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onze website. Er is plek voor 40 mensen. Let op: de bevestiging die u per e-mail ontvangt, is uw bewijs van toegang.

Vragen of nadere informatie
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Heide, secretariaat van het netwerk via L.vanderheide@zonh.nl

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht