Symposium voor verzorgenden, helpenden en vrijwilligers ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’ 5 februari 2018

05-02-2018

Tijdens het jaarlijkse symposium vragen de netwerken Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland aandacht voor de palliatieve zorg tijdens het jaarlijkse symposium. Tijdens dit symposium voor verzorgenden, helpenden en vrijwilligers, hoor je tijdens verschillende lezingen hoe je de zorg aan deze kwetsbare groep patiënten en hun naasten kunt verbeteren. Samenwerken met collega-zorgverleners krijgt speciale aandacht omdat 'verbinden moet' om betere zorg te geven. We besteden in dit symposium aandacht aan beslissingen en communicatie rondom het levenseinde, pijn en pijnbestrijding, omgaan met zingevingsvragen, complementaire zorg, positieve gezondheid en zorgen voor jezelf. 

PROGRAMMA
14.00 uur Ontvangst en inschrijving met informatiemarkt
15.30 uur Opening en welkom
15.35 uur Plenaire sessies 1 en 2
16.30 uur Plenaire sessies 2 en 1
17.30 uur Pauze met kleine maaltijd
18.30 uur Parallelsessie 1
19.30 uur Parallelsessie 2
20.30 uur Afsluiting

Locatie: Bioscoop Cinemagnus, Grotewallerweg 2 te Schagen

Informatiemarkt in het kader van elkaar ontmoeten en netwerken met onder andere stands van Hospices, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Inloophuizen en het Centrum voor Levensvragen.

Plenaire Lezingen
1. STEM hoe verhouden mensen zich tot hun eigen stervensproces
Hoewel elk stervensproces uniek is, zijn er ook herkenbare patronen in de manier waarop mensen zich verhouden tot hun stervensproces. Deze ‘leefstijlen rond sterven’ kunnen ondersteunend zijn bij ons contact met patiënten én uiteraard in het contact tussen hulpverleners.
Spreker: Bert Buizert, trainer stichting STEM


2. Beslissingen rondom het levenseinde
Zorg rond het levenseinde van de patiënt heeft bijzondere kenmerken. Vaak zullen beslissingen genomen moeten worden om behandeling(en) te staken/niet meer in te
stellen of om het lijden te verlichten. Mensen gaan steeds meer zelf keuzes maken. Tijdens deze lezing worden verschillende beslissingen rond het levenseinde besproken, zoals bijvoorbeeld afzien van een behandeling, bewust stoppen met eten en drinken, palliatieve sedatie en euthanasie.

Sprekers: Karian van der Zon, gespecialiseerd verpleegkundige Omring en IKNL consulent palliatieve zorg en Annemiek Brouwer, wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Evean en IKNL consulent palliatieve zorg

Parallelsessies
A. Pijn en pijnbestrijding.
Heb jij dat nou ook….?
Je weet dat iemand in de palliatieve fase pijn heeft en je bent niet helemaal goed op de hoogte wat je daaraan kunt doen. Hoe kun je zien dat iemand pijn heeft? Wat is pijn? Hoe kun je pijn meten? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe communiceer je met de patiënt, de familie en met de (huis)arts? Wat is de rol van de apotheker?
Tijdens de lezing krijg je informatie over pijn en pijnbestrijding in de palliatieve fase en hoe je proactief kunt handelen. Deze middag krijg jij wellicht antwoord of inzicht in de “heb jij dat ook?” vragen.
Spreker: Anne Bot, gespecialiseerd verpleegkundige Omring en IKNL consulent palliatieve zorg

B. Zingeving
Tussen zingeving en zinvinding
Johan, een man van 52 was door een beroerte halfzijdig verlamd geraakt. Sinds kort weet hij dat hij keelkanker heeft, de prognoses zijn somber. Hij sprak moeizaam, toen ik hem opzocht in ons verpleeghuis. Over zijn leven voor de beroerte en over zijn plannen voor de toekomst die opeens in een heel ander licht kwamen te staan. Hij keek me met grote ogen aan en vroeg me: ‘Waarom ik? Waarom is mij dit overkomen?’ Het is vast een vraag die aan jou als verzorgende of vrijwilliger ook vaak is gesteld door een cliënt of een patiënt. Je bevindt je dan al snel op het terrein van zingeving: wat is van betekenis in iemands leven en wat doet er werkelijk toe?
In dit uur gaan we met elkaar de verschillende zingevingsvragen verkennen en staan we vooral stil bij hoe jij in gesprek kunt gaan. In deze lezing/workshop krijg je handreikingen om je meer thuis te voelen bij vragen waar je geen directe antwoorden op kunt geven. 
Spreker: Eric de Rooij, geestelijk begeleider/humanistisch raadsman, verbonden aan het Centrum voor Levensvragen

C. Complementaire zorg
Palliatieve zorg: uitwendige toepassingen die de kwaliteit van leven bevorderen en ondersteuning bieden in het proces van loslaten
Uitwendige behandeling van mensen in hun laatste levensfase middels aanraking van de huid met speciale oliën, zalven, warme kompressen en warmte pakkingen kunnen bijzonder helpend zijn in het loslaatproces en het aanvaarden van de naderende dood. In deze workshop wordt middels praktijkcasuïstiek aandacht besteed aan diverse uitwendige toepassingen. Wat je als betrokkenen praktisch kunt doen en welke natuurlijke middelen je daarvoor kunt gebruiken.
Sprekers: Joke Appelman en Tiny Ros, verpleegkundigen antroposofische zorg

D. Zorgen voor jezelf
Werken met mensen die gaan sterven en hun naasten. Het betekent een bijna dagelijkse confrontatie met verdriet, angst, boosheid, misselijkheid, pijn en aftakeling. ‘Oh, is dat niet zwaar? Neem je dat dan niet mee naar huis?’ vragen de mensen om je heen. Heel vaak voel je het niet als een belasting. Het werk heeft ook hele mooie kanten. Maar toch, soms kan het zomaar ineens wel binnenkomen, en teveel zijn. Wat maakt dat het teveel wordt, hoe voorkom je het, wat kan je daar als team aan doen en hoe ga je ermee om als het jou soms wel zwaar valt?
Spreker: Marjo van Bergen, Humanistisch Geestelijk Verzorger, Universitair docent Universiteit voor Humanistiek en coördinator Centrum voor Levensvragen

E. Positieve gezondheid in de praktijk
Meer handen en voeten voor positieve gezondheid
Verschillende zorgorganisaties veroveren met positieve gezondheid de zorg. Hoe gaat het met u? Staat de mens centraal? Daarvoor is het belangrijk om oog te hebben voor de persoon achter de kwaal. Het gaat om het voeren van goede gesprekken, vragen wat mensen willen en bedoelen en om goed te luisteren. Uitgaan van de (veer)kracht van mensen en aansluiten bij hun behoeften. Die benadering is al aantrekkelijk en aanstekelijk. Bij Omring is Kirsha de Vries, project manager Advies en Behandelcentrum Omring met ZonMw, Vilans en het Institute for Positive Health van Machteld Huber aan de slag met het concept positieve gezondheid. In deze interactieve lezing willen wij kennis en ervaring delen over de ervaringen van de implementatie van dit goede voorbeeld.
Sprekers: Kirsha de Vries, projectmanager Advies en Behandelcentrum Omring en Patricia Appeldoorn, coördinator Netwerken Palliatieve Zorg NHN.

Praktische informatie

Alle deelnemers volgen beide plenaire lezingen en twee van de vijf parallelle sessies. De definitieve indeling voor de parallelle sessies wordt bekend gemaakt bij aanvang van het symposium.

Inschrijving kan via deze link: Symposium palliatieve zorg voor verzorgenden 25-9-2017

Accreditatie voor verzorgenden is aangevraagd. U dient hiervoor op het aanmeldformulier uw V&VN relatienummer op te geven.

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en een factuur per post. De deelnemerskosten bedragen € 60,00.

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, bereikbaar op telefoon 06 83 98 69 02 / 072 541 46 03 of e-mail palliatievezorg@zonh.nl

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht