Symposium voor verzorgenden, helpenden en vrijwilligers ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’ 5 februari 2018

05-02-2018

maandag 5 februari 2018 in bioscoop Cinemagnus, Grotewallerweg 2 te Schagen

Traditiegetrouw vragen de drie netwerken Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland aandacht voor de palliatieve zorg tijdens het jaarlijkse symposium. Als verzorgende, helpende of vrijwilliger ben je onmisbaar in de zorg voor patiënten in de laatste fase van hun leven. Dat is niet eenvoudig. Tijdens dit symposium hoor je tijdens verschillende lezingen hoe je de zorg aan deze kwetsbare groep patiënten en hun naasten kunt verbeteren. Samenwerken met collega-zorgverleners krijgt speciale aandacht omdat “verbinden moet” om betere zorg te geven. Tijdens dit symposium wordt o.a. aandacht besteed aan beslissingen en communicatie rondom het levenseinde, pijn en pijnbestrijding, omgaan met zingevingsvragen, complementaire zorg, positieve gezondheid en zorgen voor jezelf.

PROGRAMMA

14.00 uur Ontvangst en inschrijving met informatiemarkt

15.30 uur Opening en welkom

15.35 uur Plenaire sessies 1 en 2

16.30 uur Plenaire sessies 2 en 1

17.30 uur Pauze met kleine maaltijd

18.30 uur Parallelsessie 1

19.30 uur Parallelsessie 2

20.30 uur Afsluiting

Informatiemarkt in het kader van elkaar ontmoeten en netwerken met onder andere stands van Hospices, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Inloophuizen en het Centrum voor Levensvragen.

PLENAIRE Lezingen

1. STEM hoe verhouden mensen zich tot hun eigen stervensproces. Hoewel elk stervensproces uniek is, zijn er ook herkenbare patronen in de manier waarop mensen zich verhouden tot hun stervensproces. Deze ‘leefstijlen rond sterven’ kunnen ondersteunend zijn bij ons contact met patiënten én uiteraard in het contact tussen hulpverleners.

Spreker: Bert Buizert, trainer stichting STEM

2. Beslissingen rondom het levenseinde. Zorg rond het levenseinde van de patiënt heeft bijzondere kenmerken. Het aanbod van geneeskundige behandelingen wordt steeds groter. Steeds vaker staat men voor de keuze om behandelingen te staken of niet meer in te stellen om het lijden te verlichten. Mensen gaan steeds bewuster om met hun eigen regie. De bedoeling is dat mensen ondersteund worden bij hun dilemma’s. Dit vergt goede informatievoorziening aan de patiënt, de naasten en uzelf. Tijdens deze lezing worden verschillende beslissingen rond het levenseinde besproken, zoals bijvoorbeeld reanimatie, afzien van een behandeling, bewust stoppen met eten en drinken, palliatieve sedatie en euthanasie. Bedenk welke vragen u altijd nog wilde stellen ten aanzien van bovenstaande onderwerpen. Dit is uw kans.

Sprekers: Karian van der Zon, gespecialiseerd verpleegkundige Omring en IKNL consulent palliatieve zorg en Yvonne G. van Ingen, arts, consulent & docent. Beide sprekers zijn lid van het consultteam palliatieve zorg van het IKNL.

Parallelsessies

A. Pijn en pijnbestrijding.

Heb jij dat nou ook….?

Je weet dat iemand in de palliatieve fase pijn heeft en je bent niet helemaal goed op de hoogte wat je daaraan kunt doen. Hoe kun je zien dat iemand pijn heeft? Wat is pijn? Hoe kun je pijn meten? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe communiceer je met de patiënt, de familie en met de (huis)arts? Wat is de rol van de apotheker? Tijdens de lezing krijg je informatie over pijn en pijnbestrijding in de palliatieve fase en hoe je proactief kunt handelen. Deze middag krijg jij wellicht antwoord of inzicht in de “heb jij dat ook” vragen.

Spreker: Anne Bot, gespecialiseerd verpleegkundige Omring en IKNL consulent palliatieve zorg

B. Zingeving

Tussen zingeving en zinvinding. Johan, een man van 52 was door een beroerte halfzijdig verlamd geraakt. Sinds kort weet hij dat hij keelkanker heeft, de prognoses zijn somber. Hij sprak moeizaam, toen ik hem opzocht in ons verpleeghuis. Over zijn leven voor de beroerte en over zijn plannen voor de toekomst die opeens in een heel ander licht kwamen te staan. Hij keek me met grote ogen aan en vroeg me: ‘Waarom ik? Waarom is mij dit overkomen?' Het is vast een vraag die aan jou als verzorgende of vrijwilliger ook vaak is gesteld door een cliënt of een patiënt. Je bevindt je dan al snel op het terrein van zingeving: wat is van betekenis in iemands leven en wat doet er werkelijk toe? In dit uur gaan we met elkaar de verschillende zingevingsvragen verkennen en staan we vooral stil bij hoe jij in gesprek kunt gaan. In deze lezing/workshop krijg je handreikingen om je meer thuis te voelen bij vragen waar je geen directe antwoorden op kunt geven.

Spreker: Annemieke Kuin, Humanistisch Geestelijk Verzorger Westfriesgasthuis

C. Complementaire zorg

Palliatieve zorg: uitwendige toepassingen die de kwaliteit van leven bevorderen en ondersteuning bieden in het proces van loslaten. Uitwendige behandeling van mensen in hun laatste levensfase middels aanraking van de huid met speciale oliën, zalven, warme kompressen en warmte pakkingen kunnen bijzonder helpend zijn in het loslaatproces en het aanvaarden van de naderende dood. In deze workshop wordt middels praktijkcasuïstiek aandacht besteed aan diverse uitwendige toepassingen. Wat je als betrokkenen praktisch kunt doen en welke natuurlijke middelen je daarvoor kunt gebruiken.

Sprekers: Joke Appelman en Tiny Ros, verpleegkundigen antroposofische zorg

D. Zorgen voor jezelf

Werken met mensen die gaan sterven en hun naasten. Het betekent een bijna dagelijkse confrontatie met verdriet, angst, boosheid, misselijkheid, pijn en aftakeling. ‘Oh, is dat niet zwaar? Neem je dat dan niet mee naar huis?’ vragen de mensen om je heen. Heel vaak voel je het niet als een belasting. Het werk heeft ook hele mooie kanten. Maar toch, soms kan het zomaar ineens wel binnenkomen, en teveel zijn. Wat maakt dat het teveel wordt, hoe voorkom je het, wat kan je daar als team aan doen en hoe ga je ermee om als het jou soms wel zwaar valt?

Spreker: Marjo van Bergen, Humanistisch Geestelijk Verzorger, Universitair docent Universiteit voor Humanistiek en coördinator Centrum voor Levensvragen

E. Positieve gezondheid in de praktijk

Meer handen en voeten voor positieve gezondheid. Verschillende zorgorganisaties veroveren met positieve gezondheid de zorg. Hoe gaat het met u? Staat de mens centraal? Daarvoor is het belangrijk om oog te hebben voor de persoon achter de kwaal. Het gaat om het voeren van goede gesprekken, vragen wat mensen willen en bedoelen en om goed te luisteren. Uitgaan van de (veer)kracht van mensen en aansluiten bij hun behoeften. Die benadering is al aantrekkelijk en aanstekelijk. Bij Omring is Kirsha de Vries, project manager Advies en Behandelcentrum Omring met ZonMw, Vilans en het Institute for Positive Health van Machteld Huber aan de slag met het concept positieve gezondheid. In deze interactieve lezing willen wij kennis en ervaring delen over de ervaringen van de implementatie van dit goede voorbeeld.

Sprekers: Kirsha de Vries, projectmanager Advies en Behandelcentrum Omring en Patricia Appeldoorn, coördinator Netwerken Palliatieve Zorg NHN.

Alle deelnemers volgen beide plenaire lezingen en twee van de vijf parallelle sessies. De definitieve indeling voor de parallelle sessies wordt bekend gemaakt bij aanvang van het symposium.

Inschrijving kan via deze link: Symposium palliatieve zorg voor verzorgenden 5-2-2018

Accreditatie voor verzorgenden is aangevraagd. U dient hiervoor op het aanmeldformulier uw V&VN relatienummer op te geven.

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en een factuur per post. De deelnemerskosten bedragen € 60,00.

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, bereikbaar op telefoon 06 83 98 69 02 / 072 541 46 03 of e-mail palliatievezorg@zonh.nl

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht