Verslag Strandwandeling 2015

Wandelen langs het strand, inhoudelijke gesprekken voeren, netwerken, heerlijk eten en drinken: het kon allemaal tijdens de strandwandeling van ZONH.

Op 10 september ontmoetten ongeveer veertig professionals elkaar om in gesprek te gaan over het thema Zorg in de Wijk, of is het “Gezondheid in de Buurt?”, zoals Jeroen van der Noordaa, directeur van ZONH zich in zijn inleiding afvroeg.

De formule

Gezond was het in elk geval: zon, zee, wandelen en heerlijk eten. In een prima ambiance was er volop gelegenheid om te netwerken. Maar ook het thema van de middag werd goed belicht. Tien voorlopers op het gebied van Zorg in de Wijk liepen samen op met andere deelnemers, die in totaal met drie voorlopers van gedachten konden wisselen over hun specifieke invalshoek bij dit thema.

Verbinding  en samenwerken

De eerste lijn was goed vertegenwoordigd, maar er waren ook mensen van gemeenten, zorgverzekeraars en de tweede lijn. Juist het in gesprek gaan vanuit verschillende perspectieven leverde een rijk gevuld palet aan uitkomsten op. En veel stof om daarna nog over door te praten. Zoals bijvoorbeeld over het feit dat de ene organisatie bezig is met de invoering van wijkmanagers, terwijl de andere organisatie deze juist afschaft. Of hoe zoeken we actief naar passende product- en dienstverlening in de huidige tijdgeest; de verschuiving naar meer preventie en ondersteuning in plaats van ‘ver’zorgen? Hoe doen we dat met alle partijen in de wijk met een passende aansluiting dan wel toetsing bij de burger of patiënt waarvoor de dienstverlening bedoeld is? 

Uitwisselen over de vraag: hoe gaat dat bij jullie? maakte duidelijk dat er grote verschillen bestaan in aanpak van Zorg in de Wijk en de rol en positie van de eerste lijn daarbij.

Er werden contacten gelegd om daar samen verder vorm aan te geven, immers, Zorg in de Wijk is bij uitstek een onderwerp waarbij samenwerking tussen verschillende domeinen en disciplines aan de orde is.

Conclusie

Na een ontspannen en productieve middag en avond aan zee, gingen de deelnemers tevreden naar huis. Het unieke concept van de strandwandeling werd opnieuw zeer goed gewaardeerd, door sommigen zelfs met het cijfer 10.

Enkele reacties van deelnemers:

Verder lezen?