Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg voor de verstandelijk gehandicaptenzorg

20-03-2018

De netwerken Palliatieve Zorg in Noord Holland-Noord en Zaanstreek Waterland organiseren op dinsdag 20 maart 2018 een casuïstiekbespreking, specifiek voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg.

Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp: Besluitvorming rondom plaatsing PEG- SONDE. Van de een op de andere dag niet meer mogen eten en drinken! Wat doet dat met de cliënt en diens omgeving?

Erwin Schenzel, Consulent palliatieve zorg van Philadelphia brengt de casus in en Yvonne G. van Ingen, consulent palliatieve zorg van het IKNL zal de bespreking begeleiden.

Doel

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de organisaties.

Doelgroep

Begeleiders, AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgorganisatie binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Accreditatie en bewijs van deelname

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Wanneer

Dinsdag 20 maart 2018. Van 16.30 uur tot 18.00 uur, zaal open vanaf 16.00 uur

Datum volgende casuïstiekbespreking: 9 oktober 2018

Iedere keer zal een nieuw onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden.

Mocht u zelf een casus willen inbrengen, dan kunt u mailen naar Yvonne G. van Ingen, consulent Palliatieve zorg via e-mail info@yvonnegvaningen.nl.

Locatie

Wijkcentrum Mare Nostrum, zaal de Alikruik
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar

Aanmelding

Graag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden door het invullen van het formulier via deze link.

Vragen / nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda van der Heide, secretariaat, 072-5414600 of L.vanderheide@zonh.nl


Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht