Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg op maandag 11 december 2017 in Hoorn

11-12-2017


Op maandag 11 december organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland weer een casuïstiekbespreking. Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp:

Kunnen wij de dood voorspellen?

Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over het markeren van de palliatieve fase. Aan bod komen onder andere de volgende vragen. Wie markeert? Welke instrumenten kun je hiervoor gebruiken? Wat zijn de gevolgen van het markeren voor de zorg van de patiënt? Wat merkt de patiënt er van? Wat kan een PaTz-groep toevoegen?

Aan de hand van achtergrondinformatie en casuïstiek komen bovenstaande vragen aan de orde en kunnen ervaringen worden gedeeld.

Met medewerking van:

Erik Wybenga, Wendy Wolfe (beiden huisarts).

Doelgroep

(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Locatie

Kapel bij Hospice Dignitas, Wilhelminalaan 1, Hoorn

Datum en tijd

Maandag 11 december 2017. De zaal is open vanaf 17.30 uur (inloop met broodjes). De bespreking begint om 17.45 uur en eindigt uiterlijk om 19.15 uur.

Accreditatie en bewijs van deelname

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Kosten

Het netwerk palliatieve zorg biedt u deze bijeenkomst aan, maar maakt natuurlijk wel kosten. Daarom wordt een financiële bijdrage van de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Aanmelding

Graag verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onze website. Er is plek voor 40 mensen. Let op: de bevestiging die u per e-mail ontvangt, is uw bewijs van toegang.

Vragen of nadere informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Heide, secretariaat van het netwerk via L.vanderheide@zonh.nl

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht