Open casuïstiekbespreking 'Gebruik van Wietolie binnen de palliatieve zorg'

13-03-2017

Uitnodiging voor de open casuïstiekbespreking palliatieve zorg op maandag 13 maart 2017

Op maandag 13 maart organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland haar eerste casuïstiekbespreking van dit jaar met als onderwerp

Gebruik van Wietolie binnen de palliatieve zorg

Aan de hand van een viertal casussen uit de praktijk worden verschillende toepassingen van cannaboïden voor symptoomverlichting in de palliatieve fase toegelicht. Aan bod komen onder andere pijn en misselijkheid. In de casussen zal besproken worden wat de aanleiding is geweest om tot het voorschrijven van cannaboïden over te gaan en wat de invloed van de cannaboïden is geweest op de kwaliteit. Tevens is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen.

Spreker

Peer Neeleman, anesthesioloog en pijndeskundige.

Begeleider

Anne Bot, gespecialiseerd verpleegkundige en consulent van het consultteam palliatieve zorg IKNL

Doelgroep

(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Locatie

Grote deel restaurant van het Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3 te Hoorn.

Wanneer

Maandag 13 maart 2017. De zaal is open vanaf 17.30 uur (inloop met broodjes). De bespreking begint om 17.45 uur en eindigt uiterlijk om 19.15 uur.

Accreditatie en bewijs van deelname

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Kosten

Het netwerk palliatieve zorg biedt u deze bijeenkomst aan, maar maakt natuurlijk wel kosten. Daarom wordt een financiële bijdrage van de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Aanmelding

Graag verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onze website. Er is plek voor 40 mensen. Let op: de bevestiging die u per e-mail ontvangt, is uw bewijs van toegang.

Vragen of nadere informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Heide, secretariaat van het netwerk via l.vanderheide@zonh.nl.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht