Intervisie wijkverpleegkundigen met S1-taken regio Noord-Holland Noord 8 december 2016

08-12-2016

Thema december: Met gevulde rugzak op pad in 2017.

In overleg met de thuiszorgorganisaties en VGZ organiseert ZONH in de regio Noord-Holland Noord intervisiebijeenkomsten voor de wijkverpleegkundige met S1-taken. Naast professionalisering en empowerment wisselen de wijkverpleegkundigen tijdens de intervisiebijeenkomsten met collega’s kennis en ervaring uit.  

De bijeenkomsten zijn in twee delen opgebouwd. In het eerste (plenaire) deel wordt informatie gedeeld over een relevant onderwerp. In het tweede deel vindt in kleine groepen intervisie aan de hand van casuïstiek plaats. De bijeenkomsten worden geleid door Will Molenaar van ZONH en kennen een interactief en open karakter.

Thema bijeenkomst december 2016

Het thema van de bijeenkomst in december is ‘Met gevulde rugzak op pad in 2017’ en bestaat uit twee onderdelen.

Deel 1

Deelnemers gaan in gesprek met collega’s Laura Hollenberg, Annika Angevare en Gea Klercq over hun opgedane ervaringen als wijkverpleegkundigen met S1-taken, hun wijkplan van aanpak, kennis en ideeën. Je krijgt antwoord op vragen als:

Deel 2

Middels een interactieve sessie met elkaar in gesprek over twee jaar S1. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat zijn successen? Wat zijn aandachtspunten? Wat neem je mee in je rugzak naar 2017?

Voor wie is deze bijeenkomst?

Alle wijkverpleegkundigen met S1-taken werkzaam in de regio Noord-Holland Noord (Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) zijn van harte welkom.

Praktische informatie

Datum:  Donderdag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur).
              Deze bijeenkomst wordt ook georganiseerd op dinsdag 6 december van 13.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Espeq, W.M. Dudokweg 66, 1703 DC te Heerhugowaard.
Kosten:  Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Per bijeenkomst kunnen maximaal 24 wijkverpleegkundigen deelnemen. Vol is vol. Je kunt je aanmelden via onderstaande button.

Vragen?

Heb je, in de aanloop naar de bijeenkomst, vragen over inhoudelijke en praktische zaken? Stuur dan een e-mail naar Will Molenaar via w.molenaar@zonh.nl of bel 072-5414600.

Eventuele afmeldingen uiterlijk 48 uur van te voren doorgeven bij m.borst@zonh.nl of via 072- 5414600.

Inschrijven

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht