Intervisie wijkverpleegkundigen met S1-taken regio Noord-Holland Noord 15 juni 2017

15-06-2017

Thema juni: Transmurale Zorgbrug.

In overleg met de thuiszorgorganisaties en VGZ organiseert ZONH in de regio Noord-Holland Noord intervisiebijeenkomsten voor de wijkverpleegkundige met S1-taken. Naast professionalisering en empowerment wisselen de wijkverpleegkundigen tijdens de intervisiebijeenkomsten met collega’s kennis en ervaring uit.  

De bijeenkomsten zijn in twee delen opgebouwd. In het eerste (plenaire) deel wordt informatie gedeeld over een relevant onderwerp. In het tweede deel vindt in kleine groepen intervisie aan de hand van casuïstiek plaats. De bijeenkomsten worden geleid door Simone Bremer-Dijkhuis van ZONH en kennen een interactief en open karakter.

Thema bijeenkomst juni

Het thema van de bijeenkomst in juni is ‘De Taransmurale Zorgbrug’. Deelnemers gaan in gesprek met Daphne Arkensteijn (Transmurale Zorgbrug WFG) en Damiet Duivenstein (HONK, Transmurale Zorgbrug Noordwest Ziekenhuisgroep). De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  1. De rol van de wijkverpleegkundige (S1) in de transmurale zorg 
  2. Verantwoordelijkheid: Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
  3. Continuïteit: Hoe wordt de continuïteit van zorg geborgd? 
  4. Communicatie

Voor wie is deze bijeenkomst?

Alle wijkverpleegkundigen met S1-taken werkzaam in de regio Noord-Holland Noord (Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) zijn van harte welkom.

Programma

16.00 uur   Welkom
16.05 uur   Transmurale Zorgbrug - Daphne Arkensteijn en Damiët Duivenstein
16.45 uur   Intervisie/Casuïstiekbespreking + plenaire terugkoppeling
18.00 uur   Afsluiting

Praktische informatie

Datum:  Donderdag 15 juni van 16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
              Deze bijeenkomst wordt ook georganiseerd op dinsdag 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Espeq, W.M. Dudokweg 66, 1703 DC te Heerhugowaard.
Kosten:  Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Per bijeenkomst kunnen maximaal 24 wijkverpleegkundigen deelnemen. Vol is vol. Je kunt je aanmelden via onderstaande button.

Vragen?

Heb je, in de aanloop naar de bijeenkomst, vragen over inhoudelijke en praktische zaken? Stuur dan een e-mail naar Simone Bremer-Dijkhuis via s.bremer-dijkhuis@zonh.nl of bel 072-5414600.

Eventuele afmeldingen uiterlijk 48 uur van te voren doorgeven bij a.kaarsemaker@zonh.nl of via 072- 5414600.

Inschrijven

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht