Denktankbijeenkomst Wijkverpleegkundig Platform NHN i.o.

12-10-2016

Wijkverpleegkundigen in de regio Noord-Holland Noord onderzoeken de mogelijkheid om een regionaal Wijkverpleegkundig Platform op te zetten. ZONH ondersteunt hen daarbij en organiseert denktankbijeenkomsten. Wijkverpleegkundigen die mee willen denken over de invulling van dit platform nodigen wij uit voor de derde denktankbijeenkomst op 12 oktober.

Waarom een platform voor wijkverpleegkundigen?

De wijkverpleging is volop in beweging, waarbij kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat. Er vindt een grote professionaliseringslag plaats, waarbij de wijkverpleegkundigen het functieprofiel in eigen hand hebben. Maar wat is er nodig voor doorontwikkeling in deze nieuwe tijd? Elkaar leren kennen en samenwerken is een belangrijke voorwaarde om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

In een Wijkverpleegkundig Platform kunnen wijkverpleegkundigen van diverse organisaties bijvoorbeeld kennis met elkaar uitwisselen, krachten versterken en gezamenlijk standpunten innemen ten aanzien van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast kan mogelijk geaccrediteerde scholing voor wijkverpleegkundigen via het platform worden gefaciliteerd of georganiseerd. In de denktankbijeenkomsten willen we gezamenlijk de activiteiten van het platform verder verkennen en vormgeven.

Derde bijeenkomst

In deze derde bijeenkomst richten we ons op het gewaagde doel van het platform, het verder specificeren van de kernwaarden en kernkwaliteiten en het vaststellen van actiepunten voor 2017 en de jaren daarna.

Eerder dit jaar zijn er twee denktankbijeenkomsten geweest. Met veel spirit en enthousiasme gingen de wijkverpleegkundigen de uitdaging aan om even het vak los te laten en zich te richten op het vormgeven van het platform. Voor de derde bijeenkomst is het niet nodig dat je de eerste twee bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Voor wie?

Wil je meedenken?

Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Will Molenaar, projectmanager ZONH via w.molenaar@zonh.nl

Praktische informatie

Datum:      Woensdag 12 oktober
Tijd:           14.30 - 16.30 uur 
Locatie:     Vergaderruimte HKN, Grotewallerweg 1, Schagen (locatie huisartsenpost)
Kosten:      Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Will Molenaar: w.molenaar@zonh.nl of 072-5414600 of 06-30707496.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht