Inschrijfformulier Intervisie Wijkverpleegkundigen: Doelmatig Werken

U kunt zich hier inschrijven voor de Intervisie Wijkverpleegkundigen met het thema Doelmatig Werken op donderdag 7 juni.

Lukt dit niet? Stuur dan uw aanmelding naar info@zonh.nl

Persoonlijke gegevens

Beroep: *
M/V: *
M V
Voornaam * / Tussenvoegsel / Achternaam *
   
Praktijk/Organisatie: *
Straat * / Huisnr. *
 
Postcode * / Plaats: *
 
E-mailadres: *
Telefoon praktijk/organisatie: *
Telefoon privé:

Accreditatie

Onderstaande gegevens zijn nodig voor de accreditatie-aanvraag

Geboortedatum:
(DD-MM-JJJJ)
Geboorteplaats:
Big registratienummer / kwaliteitsregistratienummer:

Uw voornaam, geboortedatum en geboorteplaats (i.v.m. certificaat SBU punten)