Bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen over Doelmatig Werken

07-06-2018

Op 7 juni organiseert de werkgroep wijkverpleegkundigen NHZ in samenwerking met ZONH een bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen. Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van ‘Doelmatig werken’. Aan de hand van onderstaande stellingen en onder begeleiding van gespreksleider Jos Pullen gaan we met elkaar in gesprek over hoe we doelmatig kunnen blijven werken. Vooral nu er steeds vaker een beroep op wijkverpleegkundige zorg wordt gedaan. In de bijeenkomst bekijken we met elkaar hoe we aan die steeds groter wordende vraag kunnen voldoen.

De stellingen:

‘Ik voer regelmatig discussies met zorgverwijzers over de zorgvraag van de cliënt’

‘Inzet van zorg zal altijd volgens dit stroomschema moeten gaan: zelfredzaamheid > hulpmiddelen > netwerk > informele zorg > formele zorg’

‘Doelmatig werken is een kwestie van anders organiseren’

‘Hoe neem je je team mee?’

‘eHealth kan helpen bij doelmatig werken’

Tijd en locatie:

Donderdag 7 juni 2018, 15:00 uur-17:00 uur Jaap van Praag Huis, Rietgorsplein 1,1444 TA Purmerend

Programma:

14:45 uur Inloop en ontvangst

15:00 uur – 15:15 uur Welkomstwoord en open vragen gerelateerd aan bovengenoemde stellingen

15.15 uur – 15.30 uur presentatie studenten over eHealth en doelmatig werken

15.30 – 16.30 uur Thematafels in groepen

16:30 uur Plenaire samenvatting van de bijeenkomst

17:00 uur Einde

Accreditatie wordt aangevraagd.

Aanmelden:

Aanmelden kan via het onderstaande inschrijfformulier. Eventuele afmeldingen uiterlijk 48 uur van te voren aangeven bij Linda Bleeker-Basmaci via L.Bleeker-Basmaci@zonh.nl of 072- 5414600.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep wijkverpleegkundigen NHZ in samenwerking met ZONH, partner voor eerstelijnszorgverleners.

Inschrijven

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht