Bijeenkomst Positieve Gezondheid 22 november in Alkmaar

22-11-2017

Gezond zijn. Ben je dat alleen wanneer je niet ziek bent en geen lichamelijke klachten ondervindt? Ook mensen met een (chronische) ziekte kunnen zich gezond voelen. Zij passen zich aan de veranderingen in hun leven aan, waardoor zij goed in hun vel zitten. Dit principe heet Positieve Gezondheid en wordt onder andere omarmd door de eerstelijnszorg, gemeenten en het onderwijs.

Op 22 november presenteren verschillende praktijken binnen en buiten Noord-Kennemerland hun ervaringen met het werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Oud-schaatser Carl Verheijen van het Institute For Positive Health neemt ons mee in de visie en werkwijze van Positieve Gezondheid. Daarna kunt u twee workshops volgen om in gesprek te gaan over de praktijk.

Bent u werkzaam in de zorg of welzijn en wilt u mensen ondersteunen bij het versterken van hun gezondheid? Kom dan op 22 november naar de Ondernemerstuin in Alkmaar!

Programma

19:00 – 19:30 uur : Inloop met koffie en thee

19:30 – 19:35 uur : Opening

19:35 – 20:05 uur : Introductie Positieve Gezondheid door Kirsha de Vries (Omring)

20:10 – 20:55 uur : Workshop ronde 1

21:00 – 21:45 uur : Workshop ronde 2

21:45 uur : Gezamenlijk afsluiting

22:00 uur : Einde bijeenkomst

Kosten deelname
€ 20,- per persoon. Dit omvat deelname aan het gehele programma inclusief koffie en thee.

Aanmelding
Meld uzelf aan via het inschrijfformulier.

Workshops

Workshopronde 1

1A. Heel de Mens: gezondheid bevorderen en balans versterken, samen met anderen

Door: Liesbeth Vree, fysiotherapeute Therapeuticum Egelantier in Bergen

Gezondheid heeft te maken met het steeds (her)vinden van balans. Maar hoe doen we dat bij het verlies van een dierbare, als de werkdruk te groot wordt of als er problemen zijn in de huiselijke sfeer? In het programma van multidisciplinaire programma Heel de Mens worden workshops aangeboden, die gezondheid en balans bevorderen voor jezelf en/of voor anderen. “Spanning, wat kan je zelf doen?”, en “Omgaan met verlies en rouw” dienen in deze werkgroep als voorbeeld. Dit project verbindt zorg en welzijn.

1B.Over gezondheid en ziekte

Door: Consultatief arts Joost Laceulle

Hoe kunnen we naar gezondheid kijken op een vruchtbare manier? Hoe kunnen we veerkrachtig reageren wanneer er ziekte op ons pad komt? Joost Laceulle heeft jarenlang in zijn huisartsenpraktijk gewerkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid en neemt de deelnemers mee in zijn ervaringen. Momenteel werkt hij als consultatief arts.

Workshopronde 2

2A. Zelf aan de slag met Positieve Gezondheid

Door: Tine Verhage, medewerker Antroposana Egelantier patientenvereniging Bergen

In deze workshop gaan de deelnemers praktisch aan het werk met het web van Positieve Gezondheid. Iedereen vult voor zichzelf het web van de zes domeinen van Positieve Gezondheid in. Onder leiding van Tine Verhagen gaan de deelnemers in gesprek over wat we kunnen leren van deze persoonlijke ervaringen met de spin.

2B. Positief gezond, een gemeentelijke invulling

Door: Sipke Diepbrink, senior beleidsadviseur, werkorganisatie BUCH

Positieve Gezondheid is uitgangspunt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Om invulling te geven aan lokaal gezondheidsbeleid worden acties geformuleerd om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de inwoners. Tijdens de workshop wordt gedeeld hoe de gemeenten dit willen invullen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om suggesties, aanvullingen en ideeën in te brengen die aan de gezondheid van de inwoners van Bergen, Uitgeest Castricum en Heiloo bijdragen.

Deze bijeenkomst is een initiatief van WonenPlus, Stichting NiKo, Therapeuticum Egelantier, De BUCH, GGD Hollands Noorden en ZONH.

Inschrijven

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht