Verslag of presentatie?

Zoekt u een verslag of presentatie van één van onze bijeenkomsten, deze vindt u bij verslagen.

Verslagen
 

Agenda

Op deze pagina vindt u alle actuele agendapunten.


05-07-2017
Werkbijeenkomst Palliatieve Zorg
Op 5 juli vindt in Alkmaar een werkbijeenkomst plaats in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Dit programma wordt gevormd door het ZonMw-programma ‘Palliantie, meer dan zorg’, de activiteiten van de regionale samenwerkingsverbanden (consortia) en aanvullend nationaal beleid.
Lees verder

18-07-2017
Intervisie wijkverpleegkundigen met S1-taken regio Noord-Holland Zuid 18 juli 2017
In overleg met de thuiszorgorganisaties en Zilveren Kruis organiseert ZONH in de regio’s Zaanstreek/Waterland, Midden- en Zuid-Kennemerland intervisiebijeenkomsten voor de wijkverpleegkundige met S1-taken. Naast professionalisering en empowerment wissel je tijdens de intervisiebijeenkomsten met collega’s kennis en ervaring uit. Thema juli: (wijzigingen in) beleid Zilveren Kruis
Lees verder

25-09-2017
Symposium ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’
Vooraankondiging Symposium ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’ op 25 september 2017. Bestemd voor verzorgenden, helpenden en vrijwilligers.
Lees verder

09-10-2017
Symposium ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’
Vooraankondiging Symposium ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’ op 9 oktober 2017. Bestemd voor artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen.
Lees verder

Verslag of presentatie?

Zoekt u een verslag of presentatie van één van onze bijeenkomsten, deze vindt u bij verslagen.

Verslagen