Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten in West-Friesland

Onze projecten

Gevonden projecten

Medicatieveiligheid: Implementatie richtlijnen en procedures
Dit project richtte zich op de lokale implementatie op de werkvloer bij zowel apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties van de beschreven procedures en richtlijnen binnen het convenant 'Medicatieveiligheid in de extramurale setting en thuissituatie regio Noord-Holland Noord'.
Lees verder
Thema: Wijkgerichte zorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland
Status: Afgerond

Intensiveren multidisciplinaire samenwerking geboortezorg West-Friesland
Doel van dit project is het intensiveren van (de kwaliteit van) de samenwerking met alle deelnemende partners binnen de geïntegreerde geboortezorg in West-Friesland. Door bespreken en behandelen van (lastige) knelpunten die actueel zijn binnen de multidisciplinaire samenwerking, wordt de basis verder verstevigd voor een nieuwe gezonde entiteit.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: West-Friesland
Status: Lopend

Multidisciplinaire intervisie geboortezorg West-Friesland
In de regio West-Friesland worden stappen gezet richting integrale geboortezorg. Samenwerken is daarbij nog niet vanzelfsprekend. Multidisciplinaire intervisie is een goed begin gebleken voor een stevige samenwerking om geïntegreerde geboortezorg met integrale bekostiging in deze regio te organiseren.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: West-Friesland
Status: Afgerond

Verbetering eerstelijns palliatieve zorg
Bij het verbeteren van palliatieve zorg in de thuissituatie is Stichting PaTz mede afhankelijk van derden in het creëren van draagvlak en ondersteuning bij implementatie. Naast (kader)huisartsen en wijkverpleegkundigen spelen coördinatoren van regionale netwerken palliatieve zorg, ROS-adviseurs en IKNL-adviseurs hierbij een belangrijke rol.
Lees verder
Thema: Palliatieve Zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Welzijn op Recept
Besteedt u in uw praktijk of zorggroep veel van uw tijd aan patiënten met psychosociale klachten? Deze patiënten kunnen vaak goed geholpen worden door aan welzijnsactiviteiten deel te nemen die leiden tot een andere leefstijl of tijdsbesteding. Dat is het uitgangspunt van Welzijn op Recept. ZONH begeleidt meerdere lokale Welzijn op Recept-initiatieven.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio