Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten in Noord-Kennemerland

Onze projecten

Gevonden projecten

Op weg naar een lokale ketenaanpak valpreventie
In het voorjaar van 2016 hebben de partijen vertegenwoordigd op de Transitietafel Regio Alkmaar besloten om in de regio Alkmaar de implementatie van een multidisciplinaire, integrale aanpak van valpreventie bij ouderen ter hand te nemen. Dit naar een succesvol voorbeeld in Nijmegen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Medicatieveiligheid: Implementatie richtlijnen en procedures
Dit project richtte zich op de lokale implementatie op de werkvloer bij zowel apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties van de beschreven procedures en richtlijnen binnen het convenant 'Medicatieveiligheid in de extramurale setting en thuissituatie regio Noord-Holland Noord'.
Lees verder
Thema: Wijkgerichte zorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland
Status: Afgerond

Oprichting eerstelijns samenwerkingsverband verloskundigen Noord-Kennemerland / Noord-Holland Noord
Rondom geboortezorg en de positie van verloskundigen zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande. De door de minister voorgestelde hervormingen in de zorg vragen om nauwere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners waarbij afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoeringen en financiering van geboortezorg.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Verbetering eerstelijns palliatieve zorg
Bij het verbeteren van palliatieve zorg in de thuissituatie is Stichting PaTz mede afhankelijk van derden in het creëren van draagvlak en ondersteuning bij implementatie. Naast (kader)huisartsen en wijkverpleegkundigen spelen coördinatoren van regionale netwerken palliatieve zorg, ROS-adviseurs en IKNL-adviseurs hierbij een belangrijke rol.
Lees verder
Thema: Palliatieve Zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Zorgnetwerk MS
MS-verpleegkundigen van de NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar hebben het initiatief genomen voor het opzetten van een multidisciplinair transmuraal zorgnetwerk voor patiënten met MS in de regio Noord-Kennemerland e.o.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg, Wijkgerichte zorg
Regio: Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio