Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten in Midden-Kennemerland

Onze projecten

Gevonden projecten

Samenwerking huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen rond kinderen met overgewicht
Kinderen met overgewicht en obesitas hebben vaak meerdere behandelaars. Om deze kinderen zo optimaal mogelijk te behandelen is het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen belangrijk. ZONH ondersteunt bij de implementatie van het zorgplan rondom kinderen met overgewicht.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg, Zorg voor jeugd
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Blijf Staan Midden-Kennemerland: eerste In Balans groep van start
Vanuit het programma Meer Veerkracht Langer Thuis van Fonds Nuts Ohra is subsidie verstrekt voor het project Blijf Staan Midden Kennemerland. Kort samengevat gaat het hierbij om de implementatie van het valpreventie- en beweegprogramma In Balans. Inmiddels is de eerste groep ouderen gestart met dit programma.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Blijf Staan Midden-Kennemerland
Ouderen met een hoog risico op vallen worden gestimuleerd deel te nemen aan het beweeg- en valpreventieprogramma In Balans. Op die manier wordt geprobeerd het aantal valincidenten onder deze doelgroep te verlagen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Verbetering eerstelijns palliatieve zorg
Bij het verbeteren van palliatieve zorg in de thuissituatie is Stichting PaTz mede afhankelijk van derden in het creëren van draagvlak en ondersteuning bij implementatie. Naast (kader)huisartsen en wijkverpleegkundigen spelen coördinatoren van regionale netwerken palliatieve zorg, ROS-adviseurs en IKNL-adviseurs hierbij een belangrijke rol.
Lees verder
Thema: Palliatieve Zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Inventarisatie preventie en eerstelijnszorgaanbod voor kinderen met overgewicht
Dit project betreft inventarisatie van het preventie- en zorgaanbod in de nulde en eerste lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar met overgewicht in de regio Midden-Kennemerland.
Lees verder
Thema: Zorg voor jeugd
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio