Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten in Kop van Noord-Holland

Onze projecten

Gevonden projecten

Medicatieveiligheid: Implementatie richtlijnen en procedures
Dit project richtte zich op de lokale implementatie op de werkvloer bij zowel apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties van de beschreven procedures en richtlijnen binnen het convenant 'Medicatieveiligheid in de extramurale setting en thuissituatie regio Noord-Holland Noord'.
Lees verder
Thema: Wijkgerichte zorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland
Status: Afgerond

Multidisciplinaire samenwerking voor kinderen met somatische en psychische ontwikkelingsproblemen
In dit project wordt een structuur opgezet om tijdelijke (intensieve) samenwerkingsverbanden aan te gaan om tijdig de meest effectieve zorg te bieden aan kinderen met multiproblematiek en hun ouder(s)/verzorgende(n).
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Kop van Noord-Holland
Status: Lopend

Oprichting eerstelijns samenwerkingsverband verloskundigen Noord-Kennemerland / Noord-Holland Noord
Rondom geboortezorg en de positie van verloskundigen zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande. De door de minister voorgestelde hervormingen in de zorg vragen om nauwere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners waarbij afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoeringen en financiering van geboortezorg.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Verbetering eerstelijns palliatieve zorg
Bij het verbeteren van palliatieve zorg in de thuissituatie is Stichting PaTz mede afhankelijk van derden in het creëren van draagvlak en ondersteuning bij implementatie. Naast (kader)huisartsen en wijkverpleegkundigen spelen coördinatoren van regionale netwerken palliatieve zorg, ROS-adviseurs en IKNL-adviseurs hierbij een belangrijke rol.
Lees verder
Thema: Palliatieve Zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Welzijn op Recept
Besteedt u in uw praktijk of zorggroep veel van uw tijd aan patiënten met psychosociale klachten? Deze patiënten kunnen vaak goed geholpen worden door aan welzijnsactiviteiten deel te nemen die leiden tot een andere leefstijl of tijdsbesteding. Dat is het uitgangspunt van Welzijn op Recept. ZONH begeleidt meerdere lokale Welzijn op Recept-initiatieven.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio