Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten in Kop van Noord-Holland

Onze projecten

Gevonden projecten

Multidisciplinaire samenwerking voor kinderen met somatische en psychische ontwikkelingsproblemen
In dit project wordt een structuur opgezet om tijdelijke (intensieve) samenwerkingsverbanden aan te gaan om tijdig de meest effectieve zorg te bieden aan kinderen met multiproblematiek en hun ouder(s)/verzorgende(n).
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Kop van Noord-Holland
Status: Lopend

Oprichting eerstelijns samenwerkingsverband verloskundigen Noord-Kennemerland / Noord-Holland Noord
Rondom geboortezorg en de positie van verloskundigen zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande. De door de minister voorgestelde hervormingen in de zorg vragen om nauwere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners waarbij afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoeringen en financiering van geboortezorg.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Verbetering eerstelijns palliatieve zorg
Bij het verbeteren van palliatieve zorg in de thuissituatie is Stichting PaTz mede afhankelijk van derden in het creëren van draagvlak en ondersteuning bij implementatie. Naast (kader)huisartsen en wijkverpleegkundigen spelen coördinatoren van regionale netwerken palliatieve zorg, ROS-adviseurs en IKNL-adviseurs hierbij een belangrijke rol.
Lees verder
Thema: Palliatieve Zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Welzijn op Recept
Besteedt u in uw praktijk of zorggroep veel van uw tijd aan patiënten met psychosociale klachten? Deze patiënten kunnen vaak goed geholpen worden door aan welzijnsactiviteiten deel te nemen die leiden tot een andere leefstijl of tijdsbesteding. Dat is het uitgangspunt van Welzijn op Recept. ZONH begeleidt meerdere lokale Welzijn op Recept-initiatieven.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Alle regio's
Status: Lopend

Zin Geving - Vervolg
In 2015 heeft een verdieping plaatsgevonden op het in 2013/2014 uitgevoerde succesvolle project Zin Geving - In gesprek met kwetsbare ouderen. Het project Zin Geving richt zich op het terugdringen van kwetsbaarheid van ouderen door via aandacht voor zingeving de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verhogen. Daarbij wordt gelegenheid geboden aan zelfstandig en niet-zelfstandig wonende ouderen om, ongeacht hun levensbeschouwing, in vertrouwen te spreken over de dingen van het leven, de betekenis van het ouder worden en de zin van het leven. Aandacht voor levensvragen vormt hierin een belangrijk thema.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek/Waterland
Status: Afgerond

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio